Va ser un gran repte gestionar més de 10.000 elements distribuïts en un entorn urbà. Més encara si una part d'ells no tenien una posició fixa. Aquest va ser el principal desafiament al que ens enfrontàvem juntament amb els nostres companys de Ferrovial.
Va ser necessari definir un sistema que utilitzés el territori como a punt de confluència per plasmar aquest ampli conjunt de dades aparentement inconnexes.
 
operari_mobilitatEstava clar que el sistema havia de tenir com a punt principal la component geoespacial, i a través d'ella gestionar la interacció entre els diferents elements del sistema. Elements puntuals, com a contenidors, ubicacions i papereres. Elements lineals, com a itineraris de neteja de vehicles. Elements superficials, com a zones de treball y parcs. Tot això sense oblidar la gestió pròpia del negoci.
 
Una vegada definits els requisits, ens decantem per utilitzar tecnologies opensource (PostgreSQL, OpenLayers, Laravel, Android) per dissenyar un sistema que pogués:
  • Inventariar, mantenir actualizats i representar de forma fidedigna la realitat dels elements de la ciutat mitjançant eines i tecnologies de mobilitat com Android, NFC y RFID.
  • Integrar l'inventari realitzat amb el sistema web, de manera que sigui possible programar y sincronitzar actuacions de manteniment.
ventana
L'aplicació presenta alguns conceptes destacables:
  • El sistema encarregat de la visualització i gestió de les dades en oficina es basa en tecnologia web, i permet interactuar tant amb dades alfanumèriques como amb dades geoespacials.
  • La interfície permet construir i realitzar consultes, tant amb dades alfanumèriques com amb dades geoespacials, i interactuar amb els resultats generats.
  • El front-end permet l'edició de les dades. També ofereix connectors amb altres sistemes, permetent així exportar-los a altres entorns per a trataments més específics.
  • S'ofereix als tècnics del servei diverses possibilitats addicionals molt útils: generació d'informes técnics, eines d'anàlisis de dades,  alarmes i eines de conectivitat amb els sistemes de l'Ajuntament de Barcelona per reportar l'estat de les dades.