Batimetria: Mapa del relleu del fons marí. Equivalent submarí d'una altimetria.
 
A causa de la sedimentació i altres factors marins, el fons portuari resulta bastant cambiant amb el temps. L'autoridat portuària necessita controlar la seva evolució mitjançant unes campanyes periòdiques de realització de batimetries. La informació recollida afecta a diversos departaments, i és vital per al funcionament de qualsevol port actiu, especialment els de grands dimensions.
 

Juntament amb el Port de Barcelona, hem col.laborat en el disseny i la implementació d'un sistema de gestió, monitorizació i explotació de les batimetries dutes a terme per l'autoritat portuària del Port de Barcelona.
 
La intenció principal va ser integrar tota la gestió en un únic punt, facilitant tant la monitorizació dels processos necessarios per a la realizació de cada batimetria, com la distribució dels resultats a tots els departaments del port.
 
Amb aquestes premisses, ens decantem per dissenyar un sistema amb una interfície web, asegurant tant l'accés des de qualsevol ubicació com la col.laboració entre departaments i l'anàlisi de les dades.
 
El procés de captura i explotació d'informació s'inicia amb la recollida de dades per part d'una ecosonda instal.lada en un vaixell (la batimetria). El núvol de punts obtingut s'incorpora al sistema, i seguidament s'inicia un procés automàtic de càlcul, que genera un conjunt de productes d'interès per als diferents departaments del port.
 
Lògicament, els productes generats necessiten una revisió de qualitat. Per a això, un assistent integrat permet que determinats departaments validin els productes generats. Aquest assistent consta d'intel.ligència, i ofereix funcionalitats útils pròpies del negoci portuari, com advertir sobre punts en els quals la variació de la profunditad s'hagi aproximat a límits no aconsellables.
 
Una vegada acabats i validats, els productes s'ofereixen a la web per al seu aprofitament. Per permetre una explotació màxima, els productes finals s'ofereixen de formes d'allò més heterogènies: des de mapes en formats GEOTiff, SHP o CAD, fins a serveis web (Web Map Services) que segueixen l'estàndard OGC.
 
captura_mapa
 
 
Aconseguir un grau tan elevat de versatilitad és complex, per la qual cosa utilitzem tecnologies punteres en el desenvolupament geoespacial:
  • FME (Safe software) com a eina per al càlcul de productes
  • Web2py (basado en Python) com a servidor d'aplicacions web
  • Open Layers per a la presentació de mapes en el frontend web
  • Oracle Spatial com a Base de dades.