La recollida de dades en camp ha evolucionat de forma significativa en aquests últims anys.
S'han produït importants millores, propiciades principalment per dos factors:tablet
  • Respecte al context: la millora de les infraestructures GSM y Wifi.
  • Respecte als dispositius mòbils: la millora del seu rendiment, de la durada de la seva bateria i de la seva usabilitat. Tot això amb un menor cost d'adquisició.

Aquests factors han posat molt fàcil l'ús d'aquestes tecnologies a les organitzacions.
El Projecte per a la Inspecció de Xarxa de Clavegueram de la ciutat de Barcelona s'enquadra dins d'aquest nou context de tecnologia mòbil.

A l'hora de dissenyar l'aplicació, va caldre considerar una sèrie de factors de gran importància:

  • Els equips de manteniment es validarien i rebrien tant informació alfanumèrica com visual. Tant el mapa (amb les dades de la xarxa) com la informació necessària sobre les inspeccions a realitzar.
  • A més del treball amb connexió a la xarxa (mode “online”) les eines de mobilitatoperario havien de permetre treballar sense connexió (en mode “offline”) donat que en la majoria d'ocasions el treball es duu a terme a l'interior de la xarxa de clavegueram. És a dir, l'aplicació havia de discriminar als equips segons el seu tipus.
    • Els que treballen a nivell de carrer treballarien en mode online, de forma clàssica.
    • Els que ho fan des del subòl (sense cobertura) tindrien accés off-line a totes les dades de la inspecció. Una vegada finalitzada aquesta, el dispositiu retindria la informació per al seu enviament. Tan aviat como fos possible, seria enviada als servidors de FCC per ser processada pel sistema.
  • Era necessari poder realitzar l'edició gràfica de la xarxa. Per a això es va oferir una eina amb la possibilitat de crear un "croquis" sobre el mapa.
  • L'eina havia de ser el bastant versàtil per permetre gestionar inspeccions de neteja, la certificació d'aquestes inspeccions i la inspecció estructural de la xarxa.

La complexitat d'aquestes premisses obligava a l'ús de totes les capacitats que oferien els dispositius mòbils. Decidim desenvolupar una aplicació mòbil utilitzant Android natiu.tablet_con_app